แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน

Posted by & filed under Trips.

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน

เช้า – เดินดูบรรยากาศตอนเช้าที่ต้าลี่
สาย – ออกจากต้าลี่ ไปจงเตี้ยน (รถมินิบัส 7 ชั่วโมง คนละ 70 CNY)
เย็น – ถึงจงเตี้ยน เดินหาที่พัก
ค่ำ – เดินดูเมืองจงเตี้ยน (หนาวมาก)
นอน – โรงแรมในจงเตี้ยน (ห้องละ 50 CNY)

แชงกรีล่า ด้วยตาปล่าว* (NY2009)

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0352
เช้านี้ตื่นขึ้นมาทรมานกับความหนาว มีน้ำแข็งเกาะกระจกด้วย สำหรับแผนวันนี้คือจะต้องขึ้นรถบัสประจำทางไปยังเมืองจงเตี้ยนครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0350
ห้องน้ำ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0353

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0354
นี่คือหน้าตาแผ่นรองนอนไฟฟ้า ให้ความอบอุ่นได้เยอะเลย

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0355
หลักฐานว่ามี ADSL ให้ใช้

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0356
เก็บของเดินออกจากที่พัก

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0357

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0358

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0359
ดอกซากุระสองข้างทาง

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0360
เดินผ่านร้านให้เช่าจักรยาน

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0361

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0362

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0363
แบกเป้เดินผ่านเมืองเก่าต้าลี่อีกครั้งครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0364

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0365
บรรยากาศช่วงเช้าในเมืองต้าลี่

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0366

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0367

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0368

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0369

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0370

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0371

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0372

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0373

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0374

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0375

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0376

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0377

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0378

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0379

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0380

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0381
….

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0382

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0383

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0384
บรรยากาศดีมากๆ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0385

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0386

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0387

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0388

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0389

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0390

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0391

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0393

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0394
ก่อนขึ้นรถ ก็มาหาอะไรกินก่อนครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0395
ไข่ต้มทั้งเปลือกเลย

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0396

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0397

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0398
ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0399

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0400

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0402

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0404

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0405
ร้านเอเจ้นท์ขายทัวร์ในต้าลี่

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0407

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0408

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0409

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0410
เดินผ่านธนาคาร ก็เลยแวะเอาเงิน USD ไปแลกเป็น CNY เพิ่มครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0411
เมื่อวานนี้เราได้ซื้อตั๋วรถบัสจากตาลี่ไปจงเตี้ยนไว้ก่อนแล้ว โดยซื้อผ่านเอเจ้นท์ วันนี้เลยเดินมาที่ร้าน ให้เจ้าของร้านพาไปรอขึ้นรถครับ (ค่ารถคนละ 70 CNY)

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0412

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0413

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0414
ขึ้นรถแล้ว เป็นรถมินิบัส นั่งสบาย ด้วยความรีบร้อนเลยไม่ได้ถ่ายรูปตอนขึ้นรถมาให้ดูเลย

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0416
รถเริ่มวิ่งออกจากเมืองต้าลี่เข้าสู่ถนนใหญ่

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0417
เมืองต้าลี่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเอ๋อไห่ครับ รถบัสวิ่งบนถนนเรียบน้ำเลย

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0418

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0420

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0421
ชานเมืองต้าลี่

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0422

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0424

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0425
วันนี้เราจะต้องนั่งอยู่บนรถเกือบทั้งวัน เดินทางจากต้าลี่มุ่งหน้าไปยังเมืองจงเตี้ยน ดินแดนแชงกรีล่าครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0427

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0428

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0431
วิวสวยๆ สองข้างทางในช่วงชานเมืองต้าลี่

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0432

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0433

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0435
บรรยากาศบนรถ พวกเรานั่งเบาะหลังสุดเลยครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0436
ถนนผ่านเขา คดเคี้ยว อีกไกลครับกว่าจะถึงจงเตี้ยน

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0437

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0438
รถวิ่งมาได้สักพัก ก็จอดให้ลงไปกินข้าว

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0439

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0440
แล้วก็จอดแวะพักให้เข้าห้องน้ำบ้างเป็นระยะๆ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0441

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0442

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0443

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0445

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0446

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0447

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0448

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0449

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0450

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0452

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0453

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0454
รถวิ่งไปเรื่อยๆ ตามถนนเรียบแม่น้ำ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0455
ใครที่เคยดูสารคดีเกี่ยวกับแม่น้ำโขง อย่างสารคดีแม่โขงสายน้ำพยศ คงจะทราบดีว่า แม่น้ำโขงนั้นมีต้นทางมาจากมณฑลยูนนานนี่เองครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0456

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0459

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0461

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0463

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0465

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0466

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0468

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0470

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0471

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0472

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0473

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0474

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0475

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0476

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0477
อันนี้คงเป็นรถของกรุ๊ปทัวร์ หรูหรา

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0479

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0480
รถทหาร

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0481

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0482
หนทางผ่านเทือกเขาที่ห่างไกล

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0484

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0486

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0487

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0492

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0493

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0495

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0497

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0500
หุบเขา

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0502

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0503

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0504

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0508
รถวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ ในหุบเขาระหว่างทาง

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0511

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0512

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0513

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0514

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0515

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0516

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0517

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0518
ถนนแคบๆ ผ่านเทือกเขาสู่จงเตี้ยน

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0520

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0522

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0523

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0524

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0525

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0526

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0527
ถ่ายรูปตลอดทาง

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0528

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0529

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0531

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0532

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0533

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0534

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0535

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0536

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0538

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0539

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0540

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0541

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0542

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0543

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0544

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0545

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0546

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0547

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0548

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0549

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0550

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0551

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0552

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0553
ยิ่งนั่งรถมาไกลเท่าไหร่

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0555

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0557
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลง

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0559

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0560

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0563

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0564
และแล้วก็ผ่านเทือกเขามาสู่พื้นที่ราบสูง

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0566

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0567

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0568
เริ่มเข้าสู่จงเตี้ยนแล้วครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0569
แล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วย

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0570

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0571

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0572

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0573

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0574

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0575

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0576

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0577

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0578

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0579

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0580

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0581

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0582

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0583

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0584

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0585
และแล้วหลังจากที่รถวิ่งมาทั้งวัน ก็มาถึงเมืองจงเตี้ยนแล้วครับ รถมินิบัสในภาพเป็นรถที่พวกเรานั่งกันมา

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0586
คันนี้เป็นรถนอนนอน เห็นจอดอยู่ที่สถานีขนส่งจงเตี้ยน

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0587
มาถึงจงเตี้ยนก็มืดแล้ว อากาศหนาวมาก รีบเดินหาที่พัก

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0588
ที่พักในจงเตี้ยนคืนละ 50 CNY

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0589
เข้าที่พักแล้วก็เดินออกไปหาข้าวกินครับ เมืองจงเตี้ยนตอนกลางคืนเงียบมาก ไม่ค่อยมีคนออกมาข้างนอกเพราะอากาศมันหนาวมากๆ อุณหภูมิตอนกลางคืนตำ่กว่า 0 ครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0590

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0591
มาเจอร้านข้าวเล็กๆ เก่าๆ ร้านนึงครับ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0593
เดินเข้าไปในร้านมีโต๊ะอยู่สองตัว ไม่มีลูกค้าเลย

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0594
เลยส่งข้าวมากิน

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0595
สาวน้อยลูกเจ้าของร้านเข้ามาเล่นกับเราด้วย

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0596
ร้านเล็กๆ

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0597
เปิดอยู่ร้านเดียว ร้านอื่นๆ ปิดหนีหนาวหมดแล้ว

แชงกรีล่า วันที่ 5: ต้าลี่-จงเตี้ยน 0598
กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินดูเมือง มีหิมะตกลงมาเล็กน้อย แล้วก็กลับที่พักไปนอนครับ พรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปชมอุทยานแห่งชาติผูต้าซอว์ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากเมืองประมาณ 30 กิโลเมตรครับ

แชงกรีล่า ด้วยตาปล่าว* (NY2009)