แชงกรีล่า วันที่ 10: เมิงลา-บอห่าน-บ่อเต็น-ห้วยทราย-เชียงของ

แชงกรีล่า วันที่ 10: เมิงลา-บอห่าน-บ่อเต็น-ห้วยทราย-เชียงของ

เช้า – ถึงเมิงลา หารถไปบอห่าน ชายแดนจีน-ลาว (รถตู้ประจำทาง 1 ชั่วโมง คนละ 17 CNY)
สาย – ข้ามชายแดนเข้าลาว บ่อเต็น หารถไปห้วยทราย (เหมารถตู้ 6 ชั่วโมง คนละ 500 บาท)
บ่ายแก่ๆ – ถึงห้วยทราย ข้ามฝากกลับเชียงของ
เย็น – ออกจากเชียงของ กลับกรุงเทพฯ (รถบัสนั่ง VIP 32 ที่นั่ง 12 ชั่วโมง คนละ 738 บาท)
นอน – บนรถ ถึงกรุงเทพฯ

Continue reading

แชงกรีล่า วันที่ 2: เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-บอห่าน-เมิงลา-จิ่งหง

แชงกรีล่า วันที่ 2: เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-บอห่าน-เมิงลา-จิ่งหง

เช้า – ลงเรือข้ามฝากจากเชียงของไปห้วยทราย (ลาว)
สาย – ออกจากห้วยทรายไปบ่อเต็น ชายแดนลาว-จีน (เหมารถตู้ 6 ชั่วโมง คนละ 500 THB)
บ่ายแก่ๆ – ข้ามแดนเข้าเขตจีนเข้าไปยังบอห่าน แล้วหารถไปเมิงลา (รถตู้ประจำทาง 1 ชั่วโมง คนละ 17 CNY)
เย็น – ออกจากเมิงลา ไปจิ่งหง (รถมินิบัส 3 ชั่วโมง คนละ 40 CNY)
ค่ำ – ถึงจิ่งหง เดินหาที่พัก
นอน – โรงแรมในจิ่งหง (ห้องละ 30 CNY)

Continue reading

แชงกรีล่า วันที่ 1: เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงของ

แชงกรีล่า วันที่ 1: เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงของ

เช้า – อยู่เชียงใหม่ แลกเงิน THB เป็น CNY, USD
บ่าย – ออกจากเชียงใหม่ ไปเชียงราย (รถเมล์เขียว 5 ชั่วโมง คนละ 200 THB)
ค่ำ – ออกจากเชียราย ไปเชียงของ (เหมาตุ๊กๆ 3 ชั่วโมง 750 THB)
นอน – เกสเฮ้าส์ริมแม่น้ำโขงที่เชียงของ (ห้องละ 200 THB)

Continue reading