แชงกรีล่า วันที่ 3: จิ่งหง (เชียงรุ้ง, สิบสองปันนา)

แชงกรีล่า วันที่ 3: จิ่งหง (เชียงรุ้ง, สิบสองปันนา)

เช้า – เดินเที่ยวในเมืองจิ่งหง
บ่ายแก่ๆ – ออกจากจิ่งหง ไปต้าลี่ (รถบัสนอน 15 ชั่วโมง คนละ 181 CNY)
นอน – นอนบนรถ

Continue reading

แชงกรีล่า วันที่ 2: เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-บอห่าน-เมิงลา-จิ่งหง

แชงกรีล่า วันที่ 2: เชียงของ-ห้วยทราย-บ่อเต็น-บอห่าน-เมิงลา-จิ่งหง

เช้า – ลงเรือข้ามฝากจากเชียงของไปห้วยทราย (ลาว)
สาย – ออกจากห้วยทรายไปบ่อเต็น ชายแดนลาว-จีน (เหมารถตู้ 6 ชั่วโมง คนละ 500 THB)
บ่ายแก่ๆ – ข้ามแดนเข้าเขตจีนเข้าไปยังบอห่าน แล้วหารถไปเมิงลา (รถตู้ประจำทาง 1 ชั่วโมง คนละ 17 CNY)
เย็น – ออกจากเมิงลา ไปจิ่งหง (รถมินิบัส 3 ชั่วโมง คนละ 40 CNY)
ค่ำ – ถึงจิ่งหง เดินหาที่พัก
นอน – โรงแรมในจิ่งหง (ห้องละ 30 CNY)

Continue reading